Disclaimer

De informatie op deze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld op basis van betrouwbaar te achten bronnen. Weekendweer.nl staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

De informatie kan nooit worden beschouwd als een door Weekendweer.nl op naam gegeven advies. Behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld, is Weekendweer.nl niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden producten of diensten, informatieteksten, of overige informatie op deze website. Het gebruik van informatie van deze website geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

Weekendweer.nl geeft geen enkele garantie omtrent het functioneren, de beschikbaarheid of de toegankelijkheid van de website. Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.