Droogte

Met de aanhoudende tropische temperaturen en weinig neerslag begint de droogte van 2022 voor steeds meer problemen te zorgen. Strenge en ingrijpende maatregelen worden genomen. Ook in andere Europese landen waar soms hele rivieren droogvallen (foto rivier Po Italië).

Inmiddels lijkt de droogte van 2022 steeds meer op de droogte van 2018 en is dit jaar onderdeel van de 5% droogste jaren die er ooit gemeten zijn. De afvoer van water via de rivieren is ontzettend laag en zo zijn ook de niveaus van de waterpeilen. Er waren daarom ook maatregelen nodig in Nederland. Het Waterschap Brabantse Delta in Midden- en West-Brabant heeft het beregeningsverbod van oppervlaktewater uitgebreid. Met als reden dat er simpelweg te weinig water is en het gebruik ervan moeten worden beperkt. Ook in delen van de provincie Gelderland, Overijssel en Drenthe geldt er een verbod. In heel Zeeland geldt sinds eind juli al een verbod op het gebruik van oppervlaktewater.

Door zeer lage waterstanden in rivieren is het lastig om brandstoffen als diesel en steenkool te vervoeren. Daardoor kan gas een interessant alternatief zijn. Met gevolg dat door hogere vraag naar gas de prijzen nog meer stijgen.